A. Pētersons数据,A. Pētersons新闻,A. Pētersons视频,A. Pētersons身价

 • 时间:
 • 浏览:0
 • 来源:极速快3_快3注册邀请码_极速快3注册邀请码

A. Pētersons

A. Pētersons

 • 俱乐部:里加
 • 国 籍:拉脱维亚
 • 身 高:168CM
 • 位 置:前锋
 • 年 龄:29岁
 • 体 重:65KG
 • 号 码:9号
 • 生 日:1990-12-15
 • 惯用脚:右脚

赛季俱乐部上场首发进球助攻黄牌红牌替补

2019里加252200203

2019/2020里加7710100

2018里加211430107

2018/2019里加1000001

2017里加16700009

2016里加242000104

2016/2017里加3210101

2015里加梅塔242340401

2015/2016里加梅塔1100000

2014叶尔加瓦241630208

2014/2015叶尔加瓦1000001

2013道加瓦163100013

2013/2014道加瓦1110000

2013/2014叶尔加瓦3300100

2012斯孔托9110008

2012/2013道加瓦2200100

2012/2013斯孔托1110000

2011斯孔托2913104016

2011/2012斯孔托4200002

2010斯孔托173301014

2010/2011斯孔托9500104

309RFS奥林匹克292860301

308RFS奥林匹克~020000

相关队员

前锋进球国籍

德贝尔科3

比林斯基2

A. Pētersons1

斯图格利斯0

弗约多罗夫斯0

斯拉沃夫0

中场进球国籍

布里索拉1

卡梅斯1

莱赞斯0

罗热0

夏普尔0

维斯纳科夫斯0

萨里奇0

鲁金斯0

J. Bopesu0

D. Livšics~

K. Andersons ~

卢克扬诺夫斯~

后卫进球国籍

潘尼奇0

普伦加0

塞尔诺莫尔迪斯0

N. Skļarenko~

库拉金斯~

加博夫斯~

门将扑救国籍

奥佐尔斯0

N. Aleksandrovs~

N. Puriņš~

乌瓦连科~